Databáza neziskoviek

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Rok Náklady
celkom
Výnosy
celkom
Rok použitia
podielu 2% daní
Suma použitia
podielu 2% daní
Zverejnené
Lions club Bratislava DANUBIUS
Služby
2015 4 454 € 2.6.2017
Gymnastické centrum
Cestovný ruch, gastro a voľný čas
2015 4 716 € 2.6.2017
SOVIČKY
Služby
2015 4 796 € 2.6.2017
Športový klub Dohňany
Cestovný ruch, gastro a voľný čas
2015 21 194 € 2.6.2017
Tatranský okrášľovací spolok
Služby
2015 7 957 € 2.6.2017
Basketbalový klub Petržalka
Cestovný ruch, gastro a voľný čas
2015 3 856 € 2.6.2017
SLOVAK FASHION COUNCIL
Služby
2015 11 445 € 2.6.2017
Nadácia HTA Slovakia
Zdravotníctvo
2015 12 433 € 2.6.2017
FONTIS - občianske zduženie
Služby
2015 2 728 € 2.6.2017
Klub vodných športov CARETA pri Technickej univerzite vo Zvolene
Cestovný ruch, gastro a voľný čas
2016 4 979 € 2.6.2017
Rodičia a priatelia ZŠ L.Novomeského v Lučenci
Služby
2016 3 867 € 2.6.2017
KAJAK CANOE KLUB Šamorín
Cestovný ruch, gastro a voľný čas
2016 10 023 € 2.6.2017
Združenie rodičov a priateľov materskej školy Bancíček
Služby
2015 7 717 € 2.6.2017
Občianske združenie Dúha, dúžina Dúha - T.O.M. Sokolíci
Služby
2015 3 040 € 2.6.2017
Združenie rodičov pri Strednom odbornom učilišti pre telesne postihnutú mládež
Služby
2015 7 699 € 2.6.2017
Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove
Cestovný ruch, gastro a voľný čas
2015 4 539 € 2.6.2017
Jahôdka v Kráľovej pri Senci
Služby
2015 5 436 € 2.6.2017
LUTILIENKA
Služby
2016 3 342 € 2.6.2017
Stolnotenisový klub MACO Trnava
Cestovný ruch, gastro a voľný čas
2016 4 212 € 2.6.2017
Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole a ŠMŠ
Služby
2015 21 391 € 2.6.2017