Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Jazyková škola
zrušenáBanská Bystrica
233 787 € 13 439 € 11 341 € 115 991 € 0 € 3 469 € 81 € 88 520 €
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
zrušenáBanská Bystrica
407 468 € 20 862 € 55 691 € 314 535 € 150 € 1 910 € 26 € 14 €
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
zrušenáBanská Bystrica
18 243 880 € 924 190 € 490 017 € 9 943 582 € 27 516 € 5 495 092 € 1 114 € 1 227 120 €
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
zrušenáBanská Bystrica
21 123 752 € 123 484 € 235 441 € 1 621 496 € 18 448 € 239 118 € 7 988 € 205 227 €
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici
zrušenáBanská Bystrica
936 622 € 47 518 € 241 014 € 604 268 € 0 € 0 € 2 849 € 27 626 €
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici
zrušenáBanská Bystrica
1 011 360 € 89 073 € 123 549 € 705 369 € 0 € 20 334 € 81 € 63 943 €
Územná vojenská správa Banská Bystrica
zrušenáBanská Bystrica
283 588 € 20 614 € 13 491 € 229 175 € 0 € 410 € 24 € 19 874 €
Stredná odborná škola stavebná
zrušenáBanská Bystrica
1 194 280 € 169 591 € 91 985 € 770 594 € 6 740 € 146 475 € 26 € 0 €
Správa majetku a záväzkov
zrušenáBanská Bystrica
14 747 € 7 964 € 6 783 €
PARK KULTÚRY A ODDYCHU
zrušenáBanská Bystrica
471 749 € 24 963 € 249 140 € 173 891 € 2 470 € 18 363 € 2 923 € 0 €
Obec Moštenica
Moštenica
110 543 € 17 051 € 22 317 € 56 946 € 0 € 9 894 € 587 € 1 110 €
Základná škola s materskou školou, Priechod 179
Priechod
337 642 € 65 314 € 9 869 € 234 456 € 11 390 € 619 € 15 129 €
Obec Lučatín
Lučatín
368 755 € 48 930 € 64 606 € 201 580 € 438 € 41 414 € 414 € 6 400 €
Obec Priechod
Priechod
565 799 € 25 552 € 80 715 € 149 315 € 1 089 € 124 265 € 3 008 € 161 204 €
Obec Špania Dolina
Špania Dolina
182 370 € 13 694 € 49 109 € 80 632 € 2 132 € 29 282 € 924 € 4 294 €
Obec Tajov
Tajov
420 977 € 47 698 € 62 219 € 243 700 € 1 039 € 58 072 € 2 205 € 1 200 €
Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica
zrušenáBanská Bystrica
1 156 432 € 141 962 € 41 938 € 894 641 € 3 045 € 20 141 € 3 622 € 51 084 €
Základná škola s materskou školou, Podkonice 284
Podkonice
237 847 € 27 914 € 8 885 € 168 952 € 20 051 € 324 € 10 942 €
Základná škola s materskou školou, Pod hôrkami 352/3, Medzibrod
Medzibrod
345 335 € 57 421 € 8 623 € 263 240 € 0 € 3 000 € 638 € 12 366 €
Materská škola, Selčianska cesta 114, Selce
Selce
486 909 € 131 081 € 14 209 € 264 898 € 14 € 7 640 € 559 € 65 305 €