Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Obec Poniky
Poniky
1 414 728 € 119 903 € 315 402 € 382 394 € 41 € 145 453 € 10 224 € 430 310 €
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
Banská Bystrica
3 971 339 € 875 576 € 367 951 € 2 424 824 € 18 666 € 112 325 € 305 € 169 882 €
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka, Nám. V. Dunajského 4/14, Ľubietová
Ľubietová
860 803 € 96 938 € 25 781 € 688 768 € 4 943 € 1 891 € 42 481 €
Materská škola, Králická 98/50, Králiky
Králiky
107 949 € 15 350 € 5 570 € 81 842 € 0 € 1 267 € 396 € 3 524 €
Obec Králiky
Králiky
463 506 € 45 621 € 73 349 € 151 228 € 1 427 € 97 607 € 2 205 € 92 070 €
Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica
Banská Bystrica
382 634 € 56 237 € 12 366 € 259 357 € 572 € 395 € 1 115 € 51 696 €
Obec Povrazník
Povrazník
75 734 € 11 764 € 15 795 € 27 823 € 66 € 17 365 € 251 € 305 €
Základná škola s materskou školou, Banícka 52, Malachov
Malachov
306 086 € 43 531 € 21 545 € 225 414 € 126 € 3 616 € 445 € 10 529 €
Obec Kynceľová
Kynceľová
167 868 € 18 887 € 24 803 € 87 950 € 28 € 30 444 € 2 148 € 1 909 €
Obec Ľubietová
Ľubietová
1 186 028 € 148 349 € 232 091 € 266 711 € 663 € 243 406 € 3 164 € 263 268 €
Obec Riečka
Riečka
380 066 € 40 456 € 57 737 € 180 801 € 0 € 100 546 € 526 € 0 €
Obec Selce
Selce
1 449 642 € 155 286 € 252 276 € 404 901 € 10 944 € 157 954 € 7 853 € 442 661 €
Divadlo Štúdio tanca
Banská Bystrica
685 677 € 61 982 € 215 054 € 324 481 € 8 486 € 65 806 € 1 229 €
Správny súd v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
2 448 726 € 312 965 € 203 951 € 1 923 031 € 909 € 5 872 € 80 € 538 €
Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
792 603 € 65 203 € 119 706 € 569 669 € 400 € 34 288 € 3 263 €
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica
Banská Bystrica
3 930 509 € 621 237 € 272 327 € 2 366 468 € 34 190 € 419 233 € 1 450 €
Obec Horné Pršany
Horné Pršany
152 229 € 18 656 € 42 816 € 66 623 € 56 € 16 452 € 2 235 € 1 900 €
Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť
Hrochoť
877 414 € 119 733 € 19 699 € 694 055 € 0 € 3 643 € 2 304 € 36 299 €
Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici
Banská Bystrica
1 029 185 € 68 143 € 157 250 € 724 856 € 824 € 3 158 € 9 € 72 332 €
Obec Dolná Mičiná
Dolná Mičiná
192 731 € 41 537 € 49 926 € 84 162 € 2 317 € 13 349 € 271 € 0 €