Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Databáza rozpočtových a príspevkových organizácií s finančnými údajmi

Zobraziť všetky filtre
Finančné filtre
Ďalšie filtre

Výsledok vyhľadávania

Názov Náklady
celkom
Spotrebované
nákupy
Služby Osobné
náklady
Dane a
poplatky
Odpisy Finančné
náklady
Poskytnuté
dotácie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci
Lučenec
647 943 € 31 225 € 28 971 € 543 748 € 1 931 € 29 737 € 2 438 € 9 033 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici
Považská Bystrica
713 241 € 46 788 € 18 903 € 619 203 € 2 776 € 7 942 € 22 € 17 606 €
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Liptovský Mikuláš
756 827 € 45 750 € 34 721 € 639 608 € 2 358 € 5 669 € 1 615 € 23 609 €
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
7 842 189 € 478 167 € 975 989 € 6 061 869 € 20 711 € 167 704 € 38 301 € 94 416 €
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Bratislava - mestská časť Ružinov
10 156 035 € 249 411 € 747 041 € 7 218 818 € 55 220 € 352 695 € 21 195 € 307 317 €
Slovenská správa ciest
Bratislava - mestská časť Ružinov
87 899 265 € 835 965 € 43 143 436 € 8 650 051 € 143 647 € 29 604 454 € 135 313 € 687 500 €
Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, Hrabušice
Hrabušice
274 847 € 9 893 € 6 813 € 256 128 € 178 € 1 100 € 67 € 40 €
Spojená škola, J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
1 158 101 € 49 608 € 75 251 € 1 003 100 € 1 106 € 25 068 € 241 € 1 092 €
Štátny fond rozvoja bývania
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
6 453 799 € 85 457 € 1 372 416 € 2 619 324 € 1 397 € 1 008 284 € 1 207 937 € 158 173 €
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
15 552 347 € 91 639 € 5 603 743 € 5 978 382 € 6 109 € 39 689 € 2 065 € 3 661 505 €
Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčín
109 790 459 € 416 791 € 2 420 108 € 4 506 291 € 72 905 € 8 228 385 € 792 882 € 92 364 855 €
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Ružinov
18 743 955 € 156 277 € 1 649 633 € 5 605 248 € 1 747 € 268 420 € 13 560 € 10 104 745 €
Úrad pre reguláciu hazardných hier
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
10 739 292 € 197 068 € 908 123 € 4 180 549 € 4 054 € 377 115 € 333 € 5 056 199 €
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bratislava - mestská časť Ružinov
5 249 531 € 77 843 € 332 880 € 4 459 201 € 7 972 € 109 588 € 27 503 € 122 269 €
Úrad pre verejné obstarávanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
14 815 455 € 314 848 € 1 837 387 € 8 974 554 € 7 150 € 1 226 972 € 29 143 € 2 413 329 €
Úrad vládneho auditu
Zvolen
16 865 465 € 183 343 € 555 207 € 8 925 162 € 13 766 € 1 514 061 € 17 520 € 1 747 950 €
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
1 817 425 116 € 14 996 235 € 24 753 749 € 172 587 978 € 429 382 € 9 827 488 € 231 101 € 10 085 171 €
Vojenský historický ústav
Bratislava - mestská časť Ružinov
2 749 649 € 184 980 € 581 104 € 1 778 505 € 60 597 € 103 021 € 127 € 41 315 €
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Záhorie (vojenský obvod)
5 373 277 € 382 129 € 162 485 € 2 797 098 € 5 424 € 1 578 856 € 693 € 446 592 €
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
180 940 451 € 59 223 € 1 970 446 € 2 783 737 € 6 181 € 393 € 277 €