Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2018-X004786
24.4.2018
Dražba 19.4.2018 Popis rodinného domu so súp. č. 208
2018-X004785
24.4.2018
Dražba 18.4.2018 Byt č.1
2018-X004784
24.4.2018
Dražba 19.4.2018 Popis rodinného domu so súp. č. 1141
2018-X004783
24.4.2018
Dražba 19.4.2018 Popis rodinného domu so súp. č. 8978
2018-X004782
24.4.2018
Dražba 18.4.2018 Rodinný dom je situovaný ako samostatne stojaci rodinný dom v okrajovej časti obce Kremnica.
2018-X004781
24.4.2018
Dražba 13.4.2018 Stavba a priľahlé pozemky sa nachádzajú v obci Turňa nad Bodvou. Obec je vzdialená od mesta Košice asi 35 km a legislatívne spadá do okresu Ko…
2018-X004780
24.4.2018
Dražba 29.1.2018 Rodinný dom súp.č. 1030 na parc.č.3110
2018-X004779
24.4.2018
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
Dražba 22.5.2018 Rodinný dom je riešený ako samostatne stojaci, nepodpivničený s 1. NP, 2. NP a 3. NP. V 1. NP, ktoré je prístupné z exteriéru je dispozične ro… Bratislava Bratislavský
2018-X004778
24.4.2018
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
31320155
Dražba 10.5.2018 Dom sa nachádza v časti obce Šaľa ul. Hollého č.12. Dom je radový v rade obytných domov s 3x vchod, tento má 3x16bytov spolu bez podstavanej O… Bratislava Bratislavský
2018-X004777
24.4.2018
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca úpadcu: Peter Pinkas, nar. 15.01.1968, Sokolská 505/43, 919 43 Cífer IČO 17 736 374, miesto podnikania Sokolská 43/505, 919 43 Cífer
00000000
Dražba 11.5.2018 Miestnu obhliadku spojenú s miestnym šetrením nebolo možné vykonať, nakoľko vlastník nehnuteľnosti neumožnil dňa 9.10.2017 znalcovi vstup do p… Trnava Trnavský
2018-X004776
24.4.2018
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca úpadcu: Peter Pinkas, nar. 15.01.1968, Sokolská 505/43, 919 43 Cífer IČO 17 736 374, miesto podnikania Sokolská 43/505, 919 43 Cífer
00000000
Dražba 11.5.2018 Miestnu obhliadku spojenú s miestnym šetrením nebolo možné vykonať, nakoľko vlastník nehnuteľnosti neumožnil dňa 9.10.2017 znalcovi vstup do p… Trnava Trnavský
2018-X004775
24.4.2018
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca úpadcu: Peter Pinkas, nar. 15.01.1968, Sokolská 505/43, 919 43 Cífer IČO 17 736 374, miesto podnikania Sokolská 43/505, 919 43 Cífer
00000000
Dražba 11.5.2018 Miestnu obhliadku spojenú s miestnym šetrením nebolo možné vykonať, nakoľko vlastník nehnuteľnosti neumožnil dňa 9.10.2017 znalcovi vstup do p… Trnava Trnavský
2018-X004774
24.4.2018
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
Dražba 27.4.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X004773
24.4.2018
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 26.4.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X004772
24.4.2018
auctio, s.r.o.
36765121
Dražba 9.5.2018 Nitra Nitriansky
2018-X004771
24.4.2018
BANKRUPTCY & RECOVERY SERBANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s., správca úpadcu VENGE, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, zápísaná v ORSR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18117/R
36669415
Dražba 23.4.2018 Bratislava Bratislavský
2018-X004770
24.4.2018
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
31335004
Dražba 1.6.2018 Predmet dražby sa nachádza na 5.p. (6.NP) obytného domu na ulici 1. mája, ktorý je situovaný v radovej zástavbe obytných domov a je prístupný … Bratislava Bratislavský
2018-X004769
24.4.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ul. Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, SR, v zastúpení správcom E- Byt správa domov s.r.o. Hraničná 5, 058 01 Poprad, IČO: 36502081, Ing. Ľubica Pustulková, konateľka spoločnosti.
36502081
Dražba 24.5.2018 - ohodnocovaný nebytový priestor sa nachádza v prízemí, pri výpočte znalec uvažuje s evidovanou plošnou výmerou nebytového priestoru. Budova j… Poprad Prešovský
2018-X004768
24.4.2018
ADVO INSOLVENCY, k.s.
46772910
Dražba 30.5.2018 Rodinný dom súp. č. 208 situovaný na parcele č. 1263 ako samostatne stojaci dom v zástavbe rodinných domov na rovinatom teréne v okrajovej … Nitra Nitriansky
2018-X004767
24.4.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov, ul. Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, SR, v zastúpení správcom E- Byt správa domov s.r.o. Hraničná 5, 058 01 Poprad, IČO: 36502081, Ing. Ľubica Pustulková, konateľka spoločnosti.
36502081
Dražba 24.5.2018 - ohodnocovaný nebytový priestor sa nachádza v prízemí, pri výpočte znalec uvažuje s evidovanou plošnou výmerou nebyt. priestoru. Budova je ko… Poprad Prešovský