Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dražby v obchodnom vestníku

Zobraziť všetky filtre
Číslo
Zverejnené
Firma Typ Dátum Názov Mesto Kraj
2018-X001499
20.2.2018
Dražba 15.2.2018 2-izbový byt č. 2 vo vchode č. 6 na prízemí BD č.s.1140, ul. Bottova na parcele číslo CKN 2269 v obci Fiľakovo
2018-X001498
20.2.2018
Dražba 12.2.2018 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2018-X001497
20.2.2018
Dražba 12.2.2018 Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:
2018-X001496
20.2.2018
Dražba 14.2.2018 Byt č.1 na 1.p.
2018-X001495
20.2.2018
Dražba 14.2.2018 Rodinný dom súp. č. 853, k. ú. Utekáč
2018-X001494
20.2.2018
Dražba 15.2.2018 Ohodnocované objekty sa nachádzajú v okrajovej časti krajského mesta Košice, na ulici Adamova č. 13 v zastavanom území mestskej časti Košice –…
2018-X001493
20.2.2018
Dražba 14.2.2018 2-izbový byt č. 53 o celkovej podlahovej výmere 85,77m2 + balkón o výmere 10,12m2 a terasa o výmere 32,91m2, na 5.p., vchod: Kysucká 5, v …
2018-X001492
20.2.2018
Dražba 14.2.2018 Jedná sa o samostatne stojaci, dvojpodlažný, murovaný rodinný dom s jedným podzemným podlažím, dvoma nadzemnými podlažiami a čiastočne zobytne…
2018-X001491
20.2.2018
Dražba 14.2.2018 Predmetom dobrovoľnej dražby je rodinný dom súpisné číslo 51 na parcele číslo 856/5
2018-X001490
20.2.2018
Okresné stavebné bytové družstvo, Dunajská Streda
00170674
Dražba 13.3.2018 Polyfunkčná budova je postavená v tradičnej murovanej sústave. Zakladanie stavby je riešené na betónových základových pásoch. Zvislé konštrukc… Dunajská Streda Trnavský
2018-X001489
20.2.2018
JUDr. Ingrid Kovalčuková, správca
10826271
Dražba 8.2.2018 Budova potravín a pohostinstvo č.s. 104 na parc. č. 1698/2, je postavená v blízkosti centra obce Veľké Raškovce, ktorá je vzdialená cca 25 km … Košice Košický
2018-X001488
20.2.2018
Erik Baťa
Dátum narodenia: 13.07.1979
Dražba 19.2.2018 Veľké Krškany Nitriansky
2018-X001487
20.2.2018
Primo Aspetto s.r.o.
IČO: 01380656
Dražba 22.3.2018 Byt č. 12 sa nachádza v bytovom dome súp. č. 2531 na ulici Kremnická vchod č. 9 vo Zvolene - sídlisko Zvolen Západ, prístup k domu je po uprav… Ostrava
2018-X001486
20.2.2018
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Pri stanici, so sídlom Koškovce č. 170, 066 01 Humenné, SR, v v zastúpení predsedom SVB a NP - Jozefom Gavurom, SR, IČO: 37780620.
37780620
Dražba 23.3.2018 -objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.69, k.ú. Koškovce, obec Koškovce. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových do… Humenné Prešovský
2018-X001485
20.2.2018
Spoločenstvo vlastníkov bytov v dome na Sokolovskej ul. Č.1687, 066 01 Humenné, SR, v zastúpení predsedom SVB – Jaroslavom Petrušovským, IČO: 37794604.
37794604
Dražba 23.3.2018 -objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.1702, k.ú. Humenné, obec Humenné. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových do… Humenné Prešovský
2018-X001484
20.2.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Hradišská s.č. 627, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04, SR, zastúpený na základe zmluvy o výkone správy správcom INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., so sídlom M. Pišúta 1119/23, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 46 779 841, v zastúpení konateľom Ing. Danielom Devečkom.
46779841
Dražba 22.3.2018 - uvedená bytová jednotka sa nachádza na 7.poschodí - VIII. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivn… Liptovský Mikuláš Žilinský
2018-X001483
20.2.2018
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. 29. augusta 9-19, Handlová, súp. číslo 95, SR, v zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom HANDIMEX – BYT, spol. s r.o., Mostná 71, 972 51 Handlová, IČO: 36 295 248 v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Radoslavom Ciglanom.
36295248
Dražba 21.3.2018 -objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.582, k.ú. Handlová, obec Handlová. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových d… Handlová Trenčianský
2018-X001482
20.2.2018
Jozef Štorek Súdny exekútor 16.4.2018 Dvory nad Žitavou Nové Zámky Nitriansky
2018-X001481
20.2.2018
Hugo Hýbal Súdny exekútor 28.3.2018 na mieste kde sa dražená nehnuteľnosť nachádza Bratislava Bratislavský
2018-X001467
19.2.2018
Dražba 13.2.2018 Popis žumpy bez súp. č. na parc. č. 5390/24