Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Integrácia Finstat s Vaším IS SAP

V spolupráci s partnerskou spoločnosťou ORIWIN Vám prinášame možnosť prepojenia údajov FinStatu priamo s dátami vo Vašom systéme SAP. Integrácia je navrhnutá pre ULTIMATE API, ktoré je súčasťou balíka FinStat ULTIMATE, a predstavuje najvyššiu verziu našich API služieb.
Integrácia ULTIMATE API v jednom rozhraní Vášho informačného systému Vám umožní:
 • vytvárať a zakladať nových dodávateľov, odberateľov, objednávky a faktúry priamo v systéme SAP s aktuálnymi údajmi
 • jednoducho monitorovať a posudzovať finančné zdravie obchodných partnerov:
  detailné informácie o kritických udalostiach firiem ako konkurzy, platobné rozkazy, dlhy, atď. máte priamo vo svojom portfóliu firiem

Základný balík integrácie obsahuje:

 • vytvorenie prepojenia ULTIMATE API na IS SAP s dennou aktualizáciou údajov
 • implementácia nasledovných funkcionalít:
  • nástroj na kontrolu, porovnanie a aktualizáciu dát medzi FinStat údajmi o partneroch avšetkými dátami v IS SAP, zobrazenie rozdielov
  • report na vyhodnotenie dodávateľa po zadanom období sporovnaním objemu objednaných tovarov/ prác oproti celkovému obratu
  • jednotlivé zobrazenie údajov okonkrétnom partnerovi, zobrazenie doplnkových dát ako počet zamestnancov, dlžoby apod.
 • maintenance riešenia

Možné rozšírenia riešenia:

 • predvyplnenie alebo validácia údajov pri zakladaní nového dodávateľa / odberateľa
 • validácie na ďalšie relevantné údaje: či je možné založiť objednávku / zaevidovať faktúru v systéme SAP, informácie o zmenách, resp.udalostiach, varovné hlásenie, ...
 • zobrazenie validačného dokumetu(ok aj nok)vybraných údajov pri procese zakladania objednávky v štandardnej transakcii SAP
 • nadväznosť na ďalšie procesy podľa požiadaviek zákazníka
 • prepojenie základného API na české firmy

Kontaktujte nás pre viac informácií

* Položky označené týmto symbolom sú povinné.

Prínosy integrácie pre Vašu spoločnosť:
 • denná aktualizácia dát o obchodných partneroch, zákazníkoch a dodávateľoch v jednom rozhraní
 • informácie priamo vo Vašom systéme zo 14 rôznych zdrojov
 • znižovanie rizík preverením obchodných partnerov
 • zachytenie dôležitých zmien u obchodných partnerov
 • automatické vyhľadávanie a analýza jednotlivých firiem
 • analýzy trhu a odvetví na základe finančných ukazovateľov
 • sledovanie vývoja finančných ukazovateľov obchodných partnerov
 • sledovanie konkurzných konaní u zákazníkov, zoznamov dlžníkov poisťovní a zmien v obchodnom registri
O spoločnosti ORIWIN, s.r.o.

ORIWIN poskytuje riešenia integrácie zložitých heterogénnych prostredí s komplexným návrhom komunikačnej architektúry, vrátane bezpečnosti a monitorovania prevádzky. Procesná integrácia postavená na integračnej platforme dovoľuje rýchlu a efektívnu integráciu všetkých firemných a obchodných procesov v heterogénnom prostredí pri rozumných nákladoch na ich prevádzku.

ORIWIN, s.r.o.
tel.: +421 41 5655 788
e-mail: info@oriwin.eu
www.oriwin.eu