Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 25K/2/2007 [ukončené]

  • Spisová značka 25K/2/2007
  • Prvý a posledný záznam 29.6.2007 - 14.1.2021
  • Detekcia ukončenia: 19.5.2007dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.1.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
27.11.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
8.10.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
29.9.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
29.9.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
3.9.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
3.9.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
17.8.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
5.8.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
12.6.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
12.9.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
20.8.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.10.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
29.9.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
3.8.2016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
2.8.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
26.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Ing. Pavol Korytár Trnava Trnavský
7.9.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
10.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
13.7.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
17.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
28.4.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
13.3.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
26.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
12.8.2014
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
14.7.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
2.5.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
23.8.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
2.8.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
2.8.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
8.7.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
8.7.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
25.6.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
31.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
20.5.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
8.3.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
22.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
16.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
10.1.2013
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
7.12.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
7.12.2012
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
5.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
29.10.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
3.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
24.8.2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
22.5.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
25.4.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
20.4.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
28.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
12.12.2011
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
12.12.2011
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
12.12.2011
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
12.12.2011
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský
12.12.2011
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Pavol Korytár Trnava Trnavský