Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31K/20/2016

  • Spisová značka 31K/20/2016
  • Prvý a posledný záznam 14.4.2016 - 8.11.2017
  • Dlžník/Úpadca Emil Dravecký
    Jablonov 166
    05303 Jablonov

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov Prešovský
30.6.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov Prešovský
31.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov Prešovský
16.3.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
17.2.2017
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
9.2.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
12.1.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
14.12.2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
14.12.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
9.11.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
28.10.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
20.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov Prešovský
20.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov Prešovský
6.10.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
22.9.2016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
15.7.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
12.7.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
4.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
26.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
26.5.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. František Kočka Jablonov Prešovský
19.5.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov Prešovský
6.5.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Jablonov Prešovský