Konkurzné konanie č. 1K/51/2015

  • Spisová značka 1K/51/2015
  • Prvý a posledný záznam 9.6.2015 - 15.9.2015
Ku konaniu nie sú k dispozícii žiadne podania z Obchodného vestníka, informácie pochádzajú z Registra úpadcov.
Dátum Stav konania
15.9.2015 Vyhlásenie konkurzu podľa Registra úpadcov
24.6.2015 Začatie konkurzného konania podľa Registra úpadcov
9.6.2015 Podanie podľa Registra úpadcov
  • Dlžník/Úpadca Pavol Faťun
    Moyzesova 2811/15
    05801 Poprad
Ku konaniu nie sú k dispozícii žiadne podania z Obchodného vestníka, informácie pochádzajú z Registra úpadcov.