Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 3K/23/2012 [ukončené]

  • Spisová značka 3K/23/2012
  • Prvý a posledný záznam 22.8.2012 - 22.7.2021
  • Detekcia ukončenia: 22.7.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.6.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
26.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
21.3.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
2.5.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
31.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
23.2.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
22.1.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
22.1.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
17.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
26.11.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
5.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
5.11.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Brož Žilina Žilinský
7.10.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
16.7.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
8.6.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
24.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
23.9.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
28.8.2014
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
22.8.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
30.7.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
21.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
21.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
12.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
6.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
6.6.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
29.5.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
22.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
14.4.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
25.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
17.2.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
23.1.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
16.1.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
31.12.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
27.12.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
30.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
23.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
7.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
30.4.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
29.4.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
29.4.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
24.4.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Brož Žilina Žilinský
5.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
7.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
28.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
20.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
5.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
23.1.2013
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
17.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
17.1.2013
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
15.1.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
30.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
26.11.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Imrich Šimulák Žilina Žilinský
20.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
24.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
24.9.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský