Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/8/2016

  • Spisová značka 4K/8/2016
  • Prvý a posledný záznam 22.2.2016 - 18.5.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.5.2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
12.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
25.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
8.8.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
8.7.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
19.6.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
10.4.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
22.3.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
6.2.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
5.2.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
4.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
21.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
7.12.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
16.11.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
29.10.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
15.8.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
8.6.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
5.6.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
22.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Prešov Prešovský
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
29.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
27.2.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
16.2.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
9.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
19.12.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr Michal Jakubek Prešov Prešovský
8.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.10.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
24.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
24.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
18.8.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
29.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
14.6.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
23.5.2017
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
3.5.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
13.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
14.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Prešov Prešovský
8.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
28.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
14.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
13.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
1.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
1.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
15.11.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
26.10.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.10.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
20.10.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
13.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
4.10.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
27.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
19.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
19.9.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
9.9.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
7.9.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.9.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.9.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
6.9.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
25.8.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
17.8.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.7.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
7.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Michal Jakubek Prešov Prešovský
28.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
28.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
6.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
5.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
22.3.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
22.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
10.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský