Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 2K/38/2013 [ukončené]

  • Spisová značka 2K/38/2013
  • Prvý a posledný záznam 12.9.2013 - 2.2.2024
  • Detekcia ukončenia: 30.11.2023 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2.2.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
28.12.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
29.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
12.10.2023
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
22.9.2023
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
19.7.2023
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
19.7.2023
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
8.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
10.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
16.11.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
19.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
7.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
23.6.2017
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
17.3.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
17.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
23.11.2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
13.10.2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
18.8.2016
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
18.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
12.5.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
14.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
16.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
16.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
27.1.2016
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
15.1.2016
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
15.1.2016
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
2.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Slavomír Dubjel 058 01
18.8.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
26.6.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
23.6.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
2.6.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
27.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
27.5.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
20.5.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.5.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
5.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.4.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
20.4.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
1.4.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
1.4.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
30.3.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
26.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
24.11.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
30.10.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slavomír Dubjel Poprad Prešovský
29.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
24.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
28.8.2014
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
28.8.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
27.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
12.8.2014
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
12.8.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
18.7.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
18.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
17.7.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
16.6.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
16.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Dušan Kuruc Poprad Prešovský
3.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
8.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
14.2.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
9.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
18.10.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
15.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský
30.9.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Poprad Prešovský