Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reštrukturalizačné konanie č. 30R/1/2012 [ukončené]

  • Spisová značka 30R/1/2012
  • Prvý a posledný záznam 26.7.2012 - 16.4.2013
  • Detekcia ukončenia: 16.4.2013ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
20.2.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
20.2.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
4.10.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
19.9.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
17.9.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
3.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
26.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I