Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 25K/13/2010 [ukončené]

  • Spisová značka 25K/13/2010
  • Prvý a posledný záznam 7.9.2011 - 10.8.2012
  • Detekcia ukončenia: 11.4.2012ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku
  • Dlžník/Úpadca Morion,
    Dlhá č. 49
    91901 Dlhá

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
9.5.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
11.4.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
1.3.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
27.2.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
8.2.2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
1.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
1.2.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
25.1.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský
5.1.2012
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
30.12.2011
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
29.12.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
18.11.2011
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
3.11.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
3.11.2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
25.10.2011
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
9.9.2011
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Dlhá Trnavský
7.9.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Dlhá 49 Trnavský