Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 33K/18/2020

  • Spisová značka 33K/18/2020
  • Prvý a posledný záznam 28.10.2020 - 9.3.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.3.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Michal Mišík Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
9.3.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michal Mišík Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
9.3.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Michal Mišík Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
4.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
27.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava-Staré Mesto Bratislavský
13.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava-Staré Mesto Bratislavský