Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 3K/3/2010 [ukončené]

  • Spisová značka 3K/3/2010
  • Prvý a posledný záznam 15.1.2010 - 24.2.2021
  • Detekcia ukončenia: 24.2.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.6.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Bratislava Bratislavský
8.3.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
4.9.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.8.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
26.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
25.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
23.7.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
31.5.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
15.5.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.5.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
17.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.6.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
15.6.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.3.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
20.9.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
1.8.2011
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
25.7.2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
25.7.2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Bratislava Bratislavský
22.7.2011
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský