Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 27K/51/2020

  • Spisová značka 27K/51/2020
  • Prvý a posledný záznam 23.12.2020 - 22.6.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.6.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
13.5.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
13.5.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu iTRUSTee Recovery, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
7.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
23.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
12.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský