Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/18/2017 [ukončené]

  • Spisová značka 4K/18/2017
  • Prvý a posledný záznam 3.3.2017 - 24.5.2022
  • Detekcia ukončenia: 25.4.2022 ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.5.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
25.4.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
11.6.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
17.5.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
13.8.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Sebechleby Banskobystrický
3.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Sebechleby Banskobystrický
27.4.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
29.3.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
15.11.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
16.8.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Sebechleby Banskobystrický
7.8.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Sebechleby Banskobystrický
4.8.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
28.7.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Sebechleby Banskobystrický
3.7.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Sebechleby Banskobystrický
3.7.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Sebechleby Banskobystrický
14.6.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
8.6.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
12.4.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický
29.3.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sebechleby 297 Banskobystrický