Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 36K/8/2014 [ukončené]

  • Spisová značka 36K/8/2014
  • Prvý a posledný záznam 22.2.2012 - 24.2.2021
  • Detekcia ukončenia: 23.2.2021ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku
  • Dlžník/Úpadca Euro LOGOS
    Senecká cesta 2
    93101 Šamorín

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
4.12.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
10.11.2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
6.11.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
6.11.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
24.9.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
21.8.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
2.9.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
15.8.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
15.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
12.8.2019
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
6.8.2019
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
2.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
26.7.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
8.7.2019
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
3.7.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
27.6.2019
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
19.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
19.6.2019
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
3.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
21.5.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
9.5.2019
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
28.3.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
8.3.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
8.3.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
18.2.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
18.2.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
28.1.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
28.1.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
10.1.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
21.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
12.6.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
29.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
5.4.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
16.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
15.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
14.2.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
14.2.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
7.2.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
18.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
18.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
16.11.2016
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
21.10.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
20.10.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
3.10.2016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
12.7.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
19.5.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
19.5.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
26.4.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
20.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
24.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
24.3.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
23.2.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
22.2.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
20.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
17.6.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
20.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
3.10.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
4.6.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
4.6.2014
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
30.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
9.5.2014
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
29.4.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
11.3.2014
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Jana Petrášová Laiferová Šamorín Trnavský
4.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
19.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
24.9.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Šamorín Trnavský
6.9.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Šamorín Trnavský
8.8.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Šamorín Trnavský
7.8.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Šamorín Trnavský
10.7.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Šamorín Trnavský
30.5.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Šamorín Trnavský
11.4.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
10.4.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Šamorín Trnavský
20.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský
1.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Šamorín Trnavský