Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 36K/16/2023

  • Spisová značka 36K/16/2023
  • Prvý a posledný záznam 11.10.2023 - 7.3.2024
  • Dlžník/Úpadca BOA - S
    Lomonosovova 5/2796 / 0
    91708 Trnava

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
7.3.2024
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Trnava Trnavský
7.3.2024
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Trnava Trnavský
7.3.2024
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Nikoleta Zajko LL.M. Trnava Trnavský
28.2.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
28.12.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
18.12.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
18.12.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
27.11.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
27.11.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
8.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
25.10.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský