Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 36K/18/2023

  • Spisová značka 36K/18/2023
  • Prvý a posledný záznam 20.10.2023 - 3.4.2024

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3.4.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Senica Trnavský
11.3.2024
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ladislav Zselinszky Senica Trnavský
11.3.2024
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ladislav Zselinszky Senica Trnavský
28.2.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Senica Trnavský
13.12.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Senica Trnavský
13.12.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Senica Trnavský
23.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Senica Trnavský
8.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Senica Trnavský