Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 28K/8/2009 [ukončené]

  • Spisová značka 28K/8/2009
  • Prvý a posledný záznam 17.3.2009 - 24.2.2021
  • Detekcia ukončenia: 24.2.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčiansky
29.1.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
25.1.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
29.12.2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
21.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
15.6.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Motešice Trenčiansky
29.5.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
29.5.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
20.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
8.11.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
3.6.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
8.3.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s. Motešice Trenčiansky
13.9.2018
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
9.8.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
4.7.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
29.6.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčiansky
31.10.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
11.2.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
29.1.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčianský
4.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Motešice Trenčianský
18.12.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
11.8.2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
3.8.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
21.10.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
29.9.2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
13.6.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
13.6.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
11.3.2014
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
6.3.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
6.3.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
14.2.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
14.2.2014
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
20.12.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
20.9.2013
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
20.9.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
26.8.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
19.8.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský
6.8.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Motešice Trenčianský