Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 40K/61/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 40K/61/2016
  • Prvý a posledný záznam 8.12.2016 - 22.1.2020
  • Detekcia ukončenia: 22.10.2019dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčiansky
14.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčiansky
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčiansky
15.10.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčiansky
2.8.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčiansky
17.10.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčiansky
23.4.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
27.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
7.3.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
21.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
15.11.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
15.11.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
13.10.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
10.10.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
29.9.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
4.9.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
4.9.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
4.9.2017
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
21.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
11.8.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
9.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
26.7.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
26.7.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
20.7.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
10.7.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
19.6.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
12.6.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
29.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
16.5.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
26.4.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
26.4.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
19.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
20.2.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Barbora Koncová Partizánske Trenčianský
13.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský
1.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Partizánske Trenčianský