Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 7K/8/2018

  • Spisová značka 7K/8/2018
  • Prvý a posledný záznam 18.12.2018 - 10.7.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Leštiny Žilinský
24.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
4.6.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Leštiny Žilinský
4.6.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová Leštiny Žilinský
14.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
12.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
12.2.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
22.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský
8.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Leštiny Žilinský