Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 3K/21/2011

  • Spisová značka 3K/21/2011
  • Prvý a posledný záznam 7.7.2011 - 21.10.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
19.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
25.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
25.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
19.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Martin Kováčik Nižná Žilinský
25.2.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martin Kováčik Nižná Žilinský
29.1.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Martin Kováčik Nižná Žilinský
18.12.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
21.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
29.4.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
2.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
11.3.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martin Kováčik Nižná Žilinský
30.10.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Martin Kováčik Nižná Žilinský
3.8.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
23.7.2012
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martin Kováčik Nižná Žilinský
18.7.2012
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martin Kováčik Nižná Žilinský
10.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
22.12.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
28.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
10.11.2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Katarína Kováčová Nižná Žilinský
10.11.2011
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Katarína Kováčová Nižná Žilinský
25.10.2011
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Katarína Kováčová Nižná Žilinský
22.9.2011
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Katarína Kováčová Nižná Žilinský
31.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
10.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský
28.7.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Nižná Žilinský