Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31K/20/2021 [ukončené]

  • Spisová značka 31K/20/2021
  • Prvý a posledný záznam 26.10.2021 - 20.12.2022
  • Detekcia ukončenia: 20.12.2022 dátumom ukončenia konkurzu (ORSR)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2.12.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
21.11.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
28.1.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
24.1.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
3.1.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
28.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
16.12.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
9.12.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
9.12.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu P-V, k.s. Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
2.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský
19.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislavský