Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 3K/9/2012

  • Spisová značka 3K/9/2012
  • Prvý a posledný záznam 3.5.2012 - 17.6.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.6.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
14.12.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
16.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
8.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
27.10.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. 010 01
23.3.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
25.2.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
8.10.2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
6.8.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
4.8.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
30.6.2015
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
10.4.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
31.3.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
5.3.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
25.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
10.12.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
18.9.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
4.8.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
3.7.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Žilina Žilinský
23.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
23.6.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
18.6.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
26.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
23.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
29.4.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
29.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
31.3.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
25.3.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
24.3.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
24.3.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
27.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
8.1.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
8.1.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
3.12.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
2.12.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
11.11.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
31.10.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
10.10.2013
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
10.10.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
10.10.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
8.10.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
4.10.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
3.10.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
10.9.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
28.8.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
13.8.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.7.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
22.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
2.7.2013
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
28.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
28.6.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
7.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
7.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.5.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.5.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
22.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
20.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
20.5.2013
Oznámenia súviasiace s dražbou majetku podliahajúceho konkurzu Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
20.5.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.4.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
4.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
21.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
21.3.2013
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
20.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
13.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
1.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
1.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
27.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
22.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
20.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
20.2.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
12.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
12.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
29.1.2013
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
24.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
17.1.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
7.1.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
7.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
2.1.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
21.12.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
3.12.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
30.11.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
30.11.2012
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
30.11.2012
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
29.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
26.11.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
6.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
2.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
2.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
2.11.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
31.10.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
14.9.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Martina Fiľakovská Žilina Žilinský
4.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
6.7.2012
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
31.5.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
31.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
21.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský