Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 10K/3/2020

  • Spisová značka 10K/3/2020
  • Prvý a posledný záznam 23.10.2020 - 24.3.2021
  • Dlžník/Úpadca DVZ, s.r.o.
    A. Rudnaya 101 / 0
    01001 Žilina

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.3.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jana Košová Žilina Žilinský
4.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
20.1.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
17.12.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
23.11.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
23.11.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
23.11.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Erik Končok Žilina Žilinský
18.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
9.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský