Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 1K/45/2014 [ukončené]

  • Spisová značka 1K/45/2014
  • Prvý a posledný záznam 21.8.2014 - 11.6.2021
  • Detekcia ukončenia: 11.6.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
5.8.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
17.6.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
4.6.2020
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
1.6.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
27.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
25.5.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
9.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
27.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
5.6.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
5.4.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
14.12.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
25.10.2018
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
5.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
29.12.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
29.11.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
21.11.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
8.9.2017
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
24.7.2017
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
21.6.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
22.5.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
12.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
12.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
10.5.2017
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
5.5.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
13.3.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
18.10.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
9.9.2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
2.9.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
18.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
25.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
13.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
4.11.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jozef Jaroščák ml. Humenné Prešovský
31.8.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
13.7.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
23.6.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
21.4.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
5.3.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
23.2.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
23.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
19.2.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
17.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
3.2.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
3.2.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
3.2.2015
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
3.2.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
14.1.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
9.1.2015
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
9.1.2015
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
29.12.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
4.12.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
24.11.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
24.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Jozef Jaroščák Humenné Prešovský
14.11.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
8.10.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
8.10.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
30.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
12.9.2014
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský