Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31K/22/2019 [ukončené]

  • Spisová značka 31K/22/2019
  • Prvý a posledný záznam 5.8.2019 - 24.2.2021
  • Detekcia ukončenia: 23.2.2021ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23.2.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
26.8.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
28.7.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
21.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Moldava nad Bodvou Košický
1.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Moldava nad Bodvou Košický
23.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
19.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Moldava nad Bodvou Košický
27.4.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Moldava nad Bodvou Košický
16.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
16.3.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Moldava nad Bodvou Košický
24.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
24.1.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Moldava nad Bodvou Košický
20.1.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Moldava nad Bodvou Košický
2.1.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Moldava nad Bodvou Košický
2.1.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Moldava nad Bodvou Košický
18.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
27.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
4.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
24.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický
26.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Moldava nad Bodvou Košický