Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31R/1/2012

  • Spisová značka 31R/1/2012
  • Prvý a posledný záznam 16.5.2012 - 10.4.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.4.2013
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
18.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
14.2.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
8.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
8.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
1.2.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
28.1.2013
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
24.1.2013
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
21.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
8.1.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
8.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
28.12.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
11.12.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
27.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
27.11.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Henrieta Slavkovská Žikava Nitriansky
14.11.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Žikava Nitriansky
3.9.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ladislav Barát Žikava Nitriansky
20.7.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Barát Žikava Nitriansky
27.6.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Barát Žikava Nitriansky
22.6.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Žikava Nitriansky
16.5.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Žikava Nitriansky