Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 32K/11/2015 [ukončené]

  • Spisová značka 32K/11/2015
  • Prvý a posledný záznam 3.3.2015 - 11.6.2021
  • Detekcia ukončenia: 11.6.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
5.1.2021
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Petra Štofková Levice Nitriansky
6.11.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. JUDr. Petra Štofková Levice Nitriansky
29.10.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ing. Petra Štofková Levice Nitriansky
17.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
19.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
14.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Petra Štofková Levice Nitriansky
14.2.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ing. Petra Štofková Levice Nitriansky
24.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ing. Petra Štofková Levice Nitriansky
27.10.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ing. Petra Štofková Levice Nitriansky
21.10.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
21.10.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
18.9.2015
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Petra Štofková Levice Nitriansky
2.9.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
31.7.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Petra Štofková Levice Nitriansky
29.7.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Petra Štofková Levice Nitriansky
15.7.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
14.7.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Petra Štofková Levice Nitriansky
29.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
29.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky
20.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Levice Nitriansky