Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31K/16/2020

  • Spisová značka 31K/16/2020
  • Prvý a posledný záznam 19.11.2020 - 24.5.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
2.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
28.2.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
28.1.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
4.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Košice - mestská časť Šaca Košický
9.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
8.9.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Košice - mestská časť Šaca Košický
24.8.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
22.7.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Košice - mestská časť Šaca Košický
11.6.2021
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Košice - mestská časť Šaca Košický
11.6.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Košice - mestská časť Šaca Košický
31.5.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Košice - mestská časť Šaca Košický
21.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
4.5.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice - mestská časť Šaca Košický
4.5.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice - mestská časť Šaca Košický
4.5.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Košice - mestská časť Šaca Košický
13.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
29.3.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
26.1.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
26.1.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
22.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
22.12.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický
8.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Šaca Košický