Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 26K/14/2020

  • Spisová značka 26K/14/2020
  • Prvý a posledný záznam 6.10.2020 - 24.5.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.5.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
4.4.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
31.8.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
11.6.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
11.6.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
4.6.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
24.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
24.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
24.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
11.5.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
26.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
26.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
26.3.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k. s. Michalovce Košický
3.2.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Michalovce Košický
3.2.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Michalovce Košický
3.2.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu TETRA INSOLVENCY, k.s. Michalovce Košický
9.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
1.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
30.10.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický