Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/24/2017 [ukončené]

  • Spisová značka 4K/24/2017
  • Prvý a posledný záznam 31.3.2017 - 14.2.2020
  • Detekcia ukončenia: 14.2.2020 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)
  • Dlžník/Úpadca SiBor s.r.o.
    Záhorácka 4/60
    90101 Malacky

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
26.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
6.11.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Malacky Bratislavský
3.11.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Malacky Bratislavský
3.11.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Malacky Bratislavský
30.10.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Malacky Bratislavský
27.10.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Malacky Bratislavský
12.9.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Malacky Bratislavský
12.9.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KRIVANKON k.s. Malacky Bratislavský
5.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
30.6.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
4.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský
26.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Malacky Bratislavský