Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 4K/49/2013

  • Spisová značka 4K/49/2013
  • Prvý a posledný záznam 3.10.2013 - 17.6.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
17.6.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
4.6.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
6.3.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
15.2.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
2.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
20.12.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
8.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.7.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.7.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
4.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
6.10.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
28.8.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
28.8.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. Bratislava Bratislavský
5.8.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.7.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
8.7.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
5.6.2014
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
5.6.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
27.5.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
23.5.2014
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
23.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
15.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.4.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
7.4.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ivana Hutňanová Bratislava Bratislavský
31.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
31.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.12.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
6.12.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
29.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský