Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 38K/9/2022

  • Spisová značka 38K/9/2022
  • Prvý a posledný záznam 24.2.2022 - 28.6.2022
  • Dlžník/Úpadca JARA s. r. o.
    Rozkvet 2063/178 / 0
    01701 Považská Bystrica

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.6.2022
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Považská Bystrica Trenčiansky
27.6.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Považská Bystrica Trenčiansky
26.5.2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Považská Bystrica Trenčiansky
26.5.2022
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Považská Bystrica Trenčiansky
26.5.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Martina Poláčková Považská Bystrica Trenčiansky
24.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
9.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
12.4.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky
31.3.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Považská Bystrica Trenčiansky