Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 1K/14/2021

  • Spisová značka 1K/14/2021
  • Prvý a posledný záznam 16.8.2021 - 24.5.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.5.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
28.2.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
25.2.2022
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
18.1.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
4.1.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
30.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
22.11.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
22.11.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
22.11.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
12.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
22.9.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
22.9.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
22.9.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Insolvency Management Group k.s. Žilina Žilinský
14.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
3.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský