Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 3K/28/2013 [ukončené]

  • Spisová značka 3K/28/2013
  • Prvý a posledný záznam 12.11.2013 - 28.7.2022
  • Detekcia ukončenia: 2.7.2022 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.7.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
1.7.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
18.3.2022
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Žilina Žilinský
14.3.2022
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Žilina Žilinský
24.2.2022
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Žilina Žilinský
7.12.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Žilina Žilinský
12.12.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
2.12.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Žilina Žilinský
20.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
4.11.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
18.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
30.3.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
1.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
19.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
17.9.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
27.5.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
12.5.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
21.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
16.3.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
17.2.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
13.2.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.2.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
13.1.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
1.12.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
14.11.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
12.11.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
11.9.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
8.8.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
18.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
16.7.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
4.7.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
27.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
19.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
19.6.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu SKKB, k.s. Žilina Žilinský
15.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
16.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
19.2.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
16.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
2.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
23.12.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
23.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
6.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský