Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 6K/10/2023

  • Spisová značka 6K/10/2023
  • Prvý a posledný záznam 10.5.2023 - 29.11.2023

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.11.2023
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Žiar nad Hronom Banskobystrický
29.11.2023
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Žiar nad Hronom Banskobystrický
15.11.2023
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Žiar nad Hronom Banskobystrický
24.10.2023
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Žiar nad Hronom Banskobystrický
26.9.2023
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Žiar nad Hronom Banskobystrický
26.9.2023
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Ondrej Zachar Žiar nad Hronom Banskobystrický
20.9.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický
28.7.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický
28.7.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický
14.6.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický
14.6.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický
30.5.2023
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Žiar nad Hronom Banskobystrický