Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 2K/97/2016

  • Spisová značka 2K/97/2016
  • Prvý a posledný záznam 22.12.2016 - 9.11.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
6.9.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
9.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
8.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
7.8.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
3.8.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
28.7.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
28.7.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
26.7.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
25.7.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
25.7.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
18.7.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
28.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
15.6.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
12.6.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
2.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
2.6.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
30.5.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
25.5.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
18.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
12.5.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
12.5.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
11.5.2017
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
4.5.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
3.5.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
2.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
26.4.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
26.4.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
25.4.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
21.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
21.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
4.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
4.4.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
29.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
28.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
21.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
27.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
27.1.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
27.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD. Kriváň Banskobystrický
20.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický
11.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Kriváň Banskobystrický