Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 3K/14/2021

  • Spisová značka 3K/14/2021
  • Prvý a posledný záznam 30.7.2021 - 21.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.1.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
21.1.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
29.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
27.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
10.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
6.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
3.12.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Žilina Žilinský
22.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
22.11.2021
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Žilina Žilinský
18.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
3.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
3.11.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
26.10.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Žilina Žilinský
18.10.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Žilina Žilinský
18.10.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarova Žilina Žilinský
29.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
27.8.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
27.8.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Lenka Maďarová Žilina Žilinský
23.8.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský
16.8.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Žilina Žilinský