Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 32K/19/2017

  • Spisová značka 32K/19/2017
  • Prvý a posledný záznam 13.6.2017 - 8.4.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
9.12.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
21.10.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
21.10.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
17.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
24.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
14.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
13.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
2.4.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
29.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
4.3.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
17.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
11.1.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
31.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
8.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
6.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
26.7.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
16.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.5.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
28.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
19.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
14.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
14.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
9.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
26.2.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
16.2.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
7.2.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
29.1.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
23.1.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
15.1.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
21.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
19.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
19.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
5.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.12.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
30.11.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
10.11.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
10.11.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
7.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
6.11.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
30.10.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
23.10.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
8.9.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
8.9.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Fadi Fardous Maňa Nitriansky
4.9.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky
18.8.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Maňa Nitriansky