Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 38K/17/2021

  • Spisová značka 38K/17/2021
  • Prvý a posledný záznam 30.7.2021 - 12.1.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.1.2022
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
10.1.2022
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
5.1.2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
29.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
2.12.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
2.12.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s. Trenčín Trenčiansky
15.11.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
17.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
6.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky