Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 31K/1/2022 [ukončené]

  • Spisová značka 31K/1/2022
  • Prvý a posledný záznam 3.10.2022 - 20.11.2023
  • Detekcia ukončenia: 23.10.2023 ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.11.2023
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Košice Košický
23.10.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Košice Košický
23.2.2023
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice Košický
8.2.2023
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice Košický
10.1.2023
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ján Simko Košice Košický
30.12.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
2.11.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
21.10.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický