Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 33K/11/2021

  • Spisová značka 33K/11/2021
  • Prvý a posledný záznam 17.3.2021 - 9.12.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
9.12.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
6.12.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
15.10.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
15.10.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
15.10.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
6.10.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
12.8.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Martin Jacko Bratislava Bratislavský
27.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
10.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský