Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 8K/7/2019

  • Spisová značka 8K/7/2019
  • Prvý a posledný záznam 22.2.2019 - 16.11.2022

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.11.2022
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
20.9.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.7.2022
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
6.5.2022
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
15.3.2022
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
2.3.2022
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.12.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
7.12.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s. Bratislava Bratislavský
20.10.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Bratislava Bratislavský
2.7.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. Bratislava Bratislavský
30.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
30.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
11.6.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
11.6.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
7.6.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
14.5.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
5.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
23.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
23.4.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
20.4.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
12.3.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
3.3.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
11.1.2021
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
29.12.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
22.12.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
14.10.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
16.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
19.6.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
18.5.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Bratislava Bratislavský
17.4.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
18.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
5.3.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
19.2.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
11.2.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
15.1.2020
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
15.1.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Matej Ambroz Bratislava Bratislavský
9.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
2.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
13.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
28.5.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
19.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský