Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reštrukturalizačné konanie č. 2R/9/2013

  • Spisová značka 2R/9/2013
  • Prvý a posledný záznam 20.3.2013 - 21.6.2013
  • Dlžník/Úpadca O.St.S. a. s.
    Záhradnícka 51
    821 08 Bratislava

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.6.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
14.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
7.6.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
30.5.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
13.5.2013
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
30.4.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský
20.3.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Prvý správcovský dom, k.s. Bratislava Bratislavský