Konkurzné konanie č. 36K/44/2016

  • Spisová značka 36K/44/2016
  • Prvý a posledný záznam 22.11.2016 - 24.1.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský
11.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Gbely Trnavský