Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 2K/7/2021 [ukončené]

  • Spisová značka 2K/7/2021
  • Prvý a posledný záznam 25.6.2021 - 26.2.2024
  • Detekcia ukončenia: 1.12.2023 dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
26.2.2024
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
3.1.2024
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
30.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
19.8.2022
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Ľuboš Bajužík Humenné Prešovský
11.8.2022
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ľuboš Bajužík Humenné Prešovský
12.5.2022
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ľuboš Bajužík Humenné Prešovský
27.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
27.12.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
16.11.2021
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Humenné Prešovský
21.10.2021
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Humenné Prešovský
23.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
23.9.2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Humenné Prešovský
17.9.2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Humenné Prešovský
17.9.2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu PILÁT Insolvency Services, k.s. Humenné Prešovský
13.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
27.7.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
21.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
13.7.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský